Vanskelig for klubbene
Lionsklubbene i Hviterussland opplever svært vanskelige tider med høy inflasjon. Kjøpekraften hos folk er svært redusert, og mange medlemmer har problemer med å betale 40 dollar for å være med i Lions.  Det faktum at klubbene ikke har lov til å ha egne bankkonti, fører til at de må betale et dobbelte, siden bankene tar høye gebyrer.
Seks klubber som er kansellert fra Oak Brook forteller at de har fortsatt sin møteaktivitet, og sine prosjekter. Men de får ikke møte på sonemøter og Convention, eller får Lions bladet. Under CEEI-møtet som Lions arrangerte i Wien desember 2011, tok Coordinating Lion Einar Lyngar opp spørsmålet om Lions kunne akseptere russisk som ett av sine hovedspråk. Det ville hjelpe mye for utviklingen av Lions i øst, om de fikk all informasjon på sitt eget språk. ID Janez Bohoric ville ta det opp på neste styremøte i organisasjonen, men hadde ingen store forhåpninger da medlemstallet  på 12600 medlemmer og 562 klubber  i øst-Europa er for lite.
Språk og strengere rutiner for innkreving av medlemskontigent har ført til at vi har mistet mange klubber i det siste. Derfor  en appell til alle klubber som kan og vil bidra til at vi kan beholde Lionsklubbene i et land som har mange gode prosjekter, og trenger Lions mer enn andre land på grunn av sin økonomiske situasjon.

NY klubb i Minsk
Det er håp om å få startet en ny klubb i Minsk, til tross for dårlige tider. Mange var tidligere medlemmer i den gamle Krinitcha-klubben, og mange av medlemmene har vært aktive idrettsfolk på høyt nivå. Klubbens navn vil bli LC Minsk Energy,  hvilket skulle reflektere de nye medlemmenes interesser. Vi får håpe de bringer inn ny energi i Lions-utviklingen i landet.

Lederseminar i Kiev
Soneleder Luba Voinova vil i mars delta på et lederseminar i Kiev i Ukraina. Dette er det første samarbeidet mellom Lions i de to landene, og det jobbes for at de to naboland skal få flere samarbeidsprosjekter.

Svetlogorsk på Facebook
LC Svetlogorsk (LC Østre Totens sponsorklubb) kom i september med egne sider på Facebook. I løpet av kort tid, har de fått nær 1800 nye venner, og klubben profilerer seg nå over hele verden. Tidligere  region chairman Zoya Emelianova svarer daglig på henvendelser, og dette er blitt en viktig kilde for kontakt og stimulans for klubben. 


Åpning av senteret
Lions Familiesenter ble åpnet lørdag 7.mai med stor deltagelse av norske Lions.
Foruten Lionsmedlemmer fra mange norske og hviterussiske klubber, samt fra Italia, var også mye presse tilstede. Blant annet NRK/TV som laget flotte innslag til både Østnytt og Dagsrevyen.

Prosjektleder Erik Evang ble tildelt verdenspresidentens medalje for sin innsats for senteret, mens gründeren Andreij Turovets og  byggeleder Slava Scherba ble tildelt hver sin ”Melvin Jones-plakett” Det er de første av dette slag som deles ut etter 17 år med Lions i Belarus.

Convention 2011
Etter åpningen av senteret i Chebotareva-gaten, ble det 16.Convention i Hviterussland avholdt.  Få lokale klubber møtte opp dessverre, og det er  fremmed for klubbene at slike møter er viktige. Når sju norske distriktsguvernører (noen past) og en guvernørrådsleder møter opp, ville det ha vært en fin mulighet for å utveksle erfaringer, og få nye kontakter.
Nå må det sies at en viktig årsak til det lave fremmøtet skyldes stor uro i finansmarkedet i landet den siste måneden.  Rubelen hadde stupt i verdi, samtidig med at prisene gikk opp, men ikke lønningene. Dette skaper nå også betydelige vansker for driften av klubbene, og vi står foran store utfordringer Lionsåret 2011-12. Et mål er å beholde de klubbene vi har, og jobbe langsiktig mot mål som ikke krever stor økonomisk innsats.


Søker vennskapsklubb
I vår ble det holdt stiftelsesmøte for en ny klubb i Minsk, som får navnet LC Minsk Energy. En del av medlemmene her kommer fra den nedlagte LC Minsk Krinitsa.
Mange av medlemmene er tidligere aktive idrettsfolk og flere er innehavere av OL- gull i idretter som vektløfting, fekting og boksing.
De håper å få til en charter i løpet av høsten, men trenger en inspirerende vennskaps eller charterklubb.
Ta kontakt direkte med Edvard Josiforich på boxing@open.by  eller ring Lyngar (47) 950 26 456

Trenger flere støttespillere
Mange av klubbene etterlyser klubber i vest som de kan samarbeide  med.  I alle klubber er det engelsk eller tysktalende medlemmer som både har mailadresser og er på Facebook.
Mange klager over  vanskeligheter med kommunikasjonen, men det gjelder minst like mye de utenlandske klubbene som de hviterussiske. Det kreves innsats og tålmodighet, og at ikke klubbene gir opp kontakten med hverandre fordi de ikke får svar med en gang. Oppretter man et vennskap med utvekslinger av medlemmer, er hviterussere europas mest gjestfrie folk, som det absolutt er verdt å samarbeide med.
I september kom også den første klubben i Hviterussland på Facebook. Det er LC Svetlogorsk, som fikk 70 venner bare på de første 24 timene. Dette er klubben som LC Østre Toten er sponsor til.
Snart håper vi også Lions Familie senter kommer med egen profil på Facebook.


Minskprosjektet snart i havn
Arbeidet med  Lions Families enter i Minsk går mot slutten, og i disse dager er det sluttarbeidet som utføres på det praktfulle bygget i Chebotarevagaten i Partisanskaya-regionen i Minsk.
Når vi ser hvordan  det gamle falleferdige huset nå fremstår, er det med stolthet vi konstaterer at dette ble i overkant bra.
Arkitektonisk ble bygget akkurat slik vi drømte om, og funksjonelt blir det et bygg som gir store muligheter for staben av psykologer som skal ta seg av barn og familier med kreft.
Byggeleder Erik Evang som har styrt økonomien med sikker hånd, forteller at han også har midler igjen til å sørge for at  senteret får et egnet inventar, og fremstår som et foregangssenter med mange aktiviteter. Utfordringene i byggeprosessen har vært store og mange, men sammen med  lion Slava Scherba har resultatet blitt over all forventning. Nå gjenstår bare  den offisielle åpningen i begynnelsen av mai.

(Give this an own title, and a picture from Minsk))


Bli med til åpningen
Helgen 6. til 9.mai blir det arrangert fellestur til åpningen av Lions Familie sentere i Minsk. Det er Kalinka reisebyrå (Ragnhild) som har hånd om påmeldingen er, og det haster med å melde seg på.
Det siste er at vi har fått en del plasser på Estonian air via Tallin. Programmet fort åpningen er ikke klart i detalj, men det blir garantert en uforglemmelig helg i Hviterussland, sammen med norske og hviterussiske lionsvenner.

Myndighetene har bidratt stadig mer med midler for å få bygget ferdig i rute, og Lions  andel er nå 27 % av de totale kostnadene.

Det var distrikt 104 K som i sin tid tok initiativ for å få bygget senteret, som skal være et avlastningssenter for de 3000 barna med kreft, samt deres familier. Etterhvert bidro også Nordisk samarbeidsråd, samt enkeltklubber i mange land med midler for å få realisert senteret i Minsk.

Myndighetene vil benytte seg av de 29 psykologene som arbeider på senteret også til andre oppgaver. Det finnes ikke ett eneste krisesenter i byen med to millioner innbyggere, og de sosiale problemene med barneomsorg er store og urovekkende.

Leder ved senteret er psykologen Andreij Turovets, som har viet sitt liv for å hjelpe  barn med kreft. Hans egen sønn Dima overlevde sykdommen mot alle odds for over 22 år siden, og dette er utgangspunktet for at han i 1995 tok initiativ til å få startet Lions-klubben Minsk Central med LC Oslo Bygdøy som sponsor.

Leder for byggingen i Minsk har vært lion Slava Scherba som har brukt utrolig mye tid sammen med den norske  formannen i byggekomiteen, Erik Evang. Så blir også resultatet av denne Lionsaksjonen lagt merke til. I øyeblikket er dette det største enkeltprosjekt blant Lions i øst-Europa.


Convention i Gomel
I mai ble Convention arrangert i Gomel rett nord for Tsjernobyl.

Her ble skoledirektør Lubov Voinova valgt som ny leder for Lionsarbeidet i Hviterussland. Siden landet har mistet fire klubber og mange medlemmer de siste to årene,  må vi gå fra Region Chairman til Soneleder som tittel.

Lubov er imidlertid ivrig etter på få startet nye klubber, og målet er 3 nye klubber, og 100 nye medlemmer i løpet av inneværende Lionsår.

Det ble også bestemt at vi skal arrangere et Lions Quest seminar i løpet av høsten, for introduksjon av dette programmet både ved Lions familie senter, samt ved en rekke skoler. Det vil bli søkt midler fra LCIF.

Programmet er oversatt til russisk av ukrainske Lions, og Elena fra LC Donetsk Universal vil  introdusere de russiske erfaringene på seminaret i Minsk.